INFORMACIÓN DE EMPRESAS
 Más Información: 902 889 008
ficheroempresas@camerdata.es

 • Fitxer d'empreses Espanyoles : Base de dades d'empreses censades a Espanya segons activitats econòmiques amb més de 4 milions d'adreces.
  Font d'informació legítima de societats jurídiques i empresaris individuals que exerceixen activitats recollides en el Reial Decret (RD 475/2007) i que han estat obtingudes d'un Cens públic.

   
  • Identificar i contactar clients, proveïdors i competència.
  • Actualitzar i enriquir bases de Dades pròpies.
  • Realitzar estudis estadístics del mercat empresarial.
  • Segmentar i preparar campanyes de màrqueting.
  • Analitzar sectors empresarials.

 • Fitxer Noves Empreses : Informació sobre les empreses de nova creació a nivell nacional permet conèixer anual i mensualment les empreses recentment constituïdes.

 • Informes d'Empreses Nacionals e Internacionals :
  Informació comercial i financera d'empreses nacionals e internacionals.
  Més de 200 països amb informació d'empreses amb balanços i contes de resultats, avaluació de risc, anàlisi sectorial, ratis financers, risc comercial ...

 • Rànquings i Sectors Empresarials : Bases de Dades amb les principals empreses segons sectors d'activitat i per comunitat autònoma i a nivell nacional. Producte tancat a preus molt assequibles.

 • Informes Sectorials : Anàlisi de sectors d'activitat concrets a nivell nacional segons categories del CNAE, per coneixes l'avaluació i la tendència del sector empresarial: dimensió, vendes, distribució geogràfica i econòmica, principals empreses, balanç mig del sector.

 • Informes GeoPosicionats : Anàlisi d'una àrea d'influència que permeten conèixer a partir d'una ubicació concreta la competència i el mercat potencial d'empreses i particulars a la zona geogràfica seleccionada sobre el mapa.